TOYOCONNECTORS(TCS) รุ่นแสตนเลส
วัสดุ/แสตนเลส 304 Rubber Cap/NBR Rubber
CONNECTORS STAINLESS
Complete Set ขนาดเกลียว น้ำหนัก
 
รหัสสินค้า กรัมต่อชิ้น
TCS-9-R3/8 3/8  75
TCS-12-R1/2 1/2  115
TCS-15-R1/2 1/2 140
TCS-19-R3/4 3/4  200
TCS-25-R1 1  320
 
Rubber Cap
 
รหัสสินค้า
TCS-9-RCP
TCS-12-RCP
TCS-15-RCP
TCS-19-RCP
TCS-25-RCP
 
Inner fitting
  
รหัสสินค้า
TCS-9-IN
TCS-12-IN
TCS-15-IN
TCS-19-IN
TCS -25-IN
CONNECTORS STAINLESS
TCS-ST9-R3/8 3/8  80
TCS-ST12-R1/2 1/2  120
TCS-ST15-R1/2 1/2  150
TCS-ST19-R3/4 3/4  210
TCS-ST25-R1 1  340
 
TCS-ST9-RCP
TCS-ST12-RCP
TCS-ST15-RCP
TCS-ST19-RCP
TCS-ST25-RCP
 
TCS-ST9-IN
TCS-ST12-IN
TCS-ST15-IN
TCS-ST19-IN
TCS-ST25-IN
คำค้นหา  
TOYOCONNECTORS(TCS), โตโยกซ์ CONNECTORS, CONNECTORS STAINLESS, ข้อต่อแสตนเลส, ข้อต่อสำเร็จรูป(แสตนเลส), CONNECTOR, จำหน่ายท่อ TOYOCONNECTORS(TCS) (แสตนเลส), โตโยกซ์คอนเนคเตอร์
จำหน่าย CONNECTORS STAINLESS แสตนเลส โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257