TOYOCONNECTORS(TCB) รุ่นทองเหลือง
วัสดุ/ทองเหลือง Rubber Cap/NBR Rubber
CONNECTOR
Complete Set ขนาดเกลียว น้ำหนัก
 
รหัสสินค้า กรัมต่อชิ้น
TCB-9-R3/8 R3/8  80
TCB-12-R1/2 R1/2  120
TCB-15-R1/2 R1/2  150
TCB-19-R3/4 R3/4  210
TCB-25-R1 R1  340
TCB-32-R1-1/4 R1-1/4  540
TCB-38-R1-1/2 R1-1/2  850
TCB-50-R2 R2 1760
 
Rubber Cap
 
รหัสสินค้า
TCB-9-RCP
TCB-12-RCP
TCB-15-RCP
TCB-19-RCP
TCB-25-RCP
TCB-32-RCP
TCB-38-RCP
TCB-50-RCP
 
Inner fitting
  
รหัสสินค้า
TCB-9-IN
TCB-12-IN
TCB-15-IN
TCB-19-IN
TCB-25-IN
TCB-32-IN
TCB-38-IN
TCB-50-IN
CONNECTORS STAINLESS
TCB-ST9-R3/8 R3/8  80
TCB-ST12-R1/2 R1/2  120
TCB-ST15-R1/2 R1/2  150
TCB-ST19-R3/4 R3/4  210
TCB-ST25-R1 R1  340
TCB-ST32-R1-1/4 R1-1/4  540
TCB-ST38-R1-1/2 R1-1/2  850
TCB-ST50-R2 R2 1760
 
TCB-ST9-RCP
TCB-ST12-RCP
TCB-ST15-RCP
TCB-ST19-RCP
TCB-ST25-RCP
TCB-ST32-RCP
TCB-ST38-RCP
TCB-ST50-RCP
 
TCB-ST9-IN
TCB-ST12-IN
TCB-ST15-IN
TCB-ST19-IN
TCB-ST25-IN
TCB-ST32-IN
TCB-ST38-IN
TCB-ST50-IN
คำค้นหา  
TOYOCONNECTORS(TCB) (รุ่นทองเหลือง), โตโยกซ์ CONNECTORS, CONNECTORS BRASS, ข้อต่อทองเหลือง, ข้อต่อสำเร็จรูป(ทองเหลือง), CONNECTOR, จำหน่ายท่อ TOYOCONNECTORS(TCB) (รุ่นทองเหลือง), โตโยกซ์คอนเนคเตอร์
จำหน่าย CONNECTORS BRASS ทองเหลือง โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257